Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Hlavní stránka > Konferenční projekt > Osobní záštity

Osobní záštity

Nositelé záštit:

Stálá konference českého práva, její projekty Pražské právnické jaro (I. ročník 2017) a Pražský právnický podzim (I. ročník 2012) i jednotlivé akce těchto projektů získaly v průběhu své existence podporu významných osobností veřejného politického a právnického života.

Dosavadní nositelé generální záštity projektů:

 • Babiš Andrej, Ing., místopředseda vlády a ministr financí ČR (Pražský právnický podzim 2014, 2015, 2016; Pražské právnické jaro 2017)
 • Blažek Pavel, JUDr., ministr spravedlnosti ČR (Pražský právnický podzim 2013)
 • Hřib Zdeněk, MUDr., primátor hl. m. Prahy (Pražské právnické jaro 2019, 2020; Pražský právnický podzim 2019, 2020)
 • Hudeček Tomáš, RNDr., primátor hl. m. Prahy (Pražský právnický podzim 2013, 2014)
 • Krnáčová Adriana, Mgr., primátorka hl. m. Prahy (Pražský právnický podzim 2015, 2016, 2017, 2018; Pražské právnické jaro 2017, 2018)
 • Kubera Jaroslav, předseda Senátu Parlamentu ČR (Pražské právnické jaro 2019; Pražský právnický podzim 2019)
 • Manhart Lukáš, Mgr., radní hl. m. Prahy (Pražský právnický podzim 2013, 2014)
 • Rychetský Pavel, JUDr., předseda Ústavního soudu ČR (Pražský právnický podzim 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Pražské právnické jaro 2017, 2018, 2019, 2020)
 • Vondráček Radek, Mgr., předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Pražské právnické jaro 2018, 2019, 2020; Pražský právnický podzim 2018, 2019, 2020)
 • Zima Tomáš, prof. MUDr., DrSc., rektor Univerzity Karlovy (Pražský právnický podzim 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Pražské právnické jaro 2017, 2018, 2019, 2020)

Dosavadní nositelé osobní záštity jednotlivých akcí:

 • Antl Miroslav, JUDr., předseda ústavněprávního výboru Senátu Parlamentu ČR (PPP 2015 – konference Ochrana slabší strany v českém právu; PPJ 2018 - sympozium Podmíněné propuštění jako cesta do života; PPP 2018 – sympozium Hromadné žaloby)
 • Benda Marek, předseda ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PPJ 2018 - sympozium Právní aspekty kampaně "MeToo", sympozium Ústavní projekce dělby moci)
 • Blažek Pavel, JUDr., ministr spravedlnosti ČR (PPP 2012 – konference Vymahatelnost práva v ČR)
 • Dohnal Petr, genmjr. PhDr., generální ředitel Vězeňské služby ČR (PPP 2013 – konference Současnost a perspektivy českého vězeňství; PPJ 2018 - sympozium Podmíněné propuštění jako cesta do života)
 • Drápal Ljubomír, JUDr., předseda Krajského soudu v Praze (PPJ 2017 – sympozium Odpovědnost za škodu /1. středočeský právnický den/; PPJ 2018 - sympozium Právní aspekty podílového spoluvlastnictví /2. středočeský právnický den/; PPJ 2019 – sympozium Insolvence (zejména řešení úpadku oddlužením) /3. středočeský právnický den/)
 • Fiala Roman, JUDr., místopředseda Nejvyššího soudu ČR (PPP 2014 – konference Soudní a mimosoudní projednávání sporů; PPP 2015 – workshop Aktuální otázky rozhodčího řízení; PPP 2016 – konference Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc, sympozium Aktuální otázky civilního procesu; PPJ 2018 - kulatý stůl Ochrana osobních údajů (GDPR), sympozium Právní aspekty kampaně "MeToo")
 • Fučíková Pavla, Mgr., prezidentka Exekutorské komory ČR (PPP 2015 – konference Exekuce jako strategie zodpovědného vymáhání; PPP 2016 – kulatý stůl Etika a právo v exekucích; PPP 2017 – sympozium Aktuální právní problémy exekucí)
 • Gerloch Aleš, prof. JUDr., CSc., prorektor Univerzity Karlovy (PPP 2013 – kulatý stůl Právní projekce generačních problémů; PPJ 2018 - sympozium Ústavní projekce dělby moci)
 • Hamáček Jan, ministr vnitra ČR (PPP 2019 – sympozium Odpovědnost za správu veřejného majetku)
 • Hašek Michal, JUDr., předseda Asociace krajů ČR (PPP 2015 – konference Starostové a hejtmani mezi paragrafy)
 • Hornochová Simona, Ing., náměstkyně ministra financí ČR (PPP 2015 – kulatý stůl Právní aspekty elektronické evidence tržeb)
 • Chmel Jiří, Ing, místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty (PPP 2014 – kulatý stůl Dopady rekodifikace na myslivost; PPP 2015 – kulatý stůl Právní otázky myslivosti)
 • Chovanec Milan, ministr vnitra ČR (PPP 2015 – konference Starostové a hejtmani mezi paragrafy)
 • Chvojka Jan, JUDr., ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ČR (PPJ 2017 – konference Oddlužení fyzických osob)
 • Jirousek Vladimír, JUDr., předseda České advokátní komory (PPP 2017 – sympozium Aktuální otázky civilního řízení)
 • Kantůrková Libuše, JUDr., předsedkyně Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců (PPP 2015 – kulatý stůl Aktuální problémy práva rodiny; PPP 2016 – sympozium Rodina v českém právu)
 • Karfíková Marie, prof. JUDr., CSc., předsedkyně Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (PPP 2016 – konference Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc)
 • Krnáčová Adriana, Mgr., primátorka hl. m. Prahy (PPP 2015 – Právnický salon: Právo, kvóty, diskriminace; PPP 2016 – Právnický salon: Perspektivy lidských práv; PPP 2017 – Právnický salon: Právo a rovnost; PPP 2018 - Právnický salon: Koncentrace a dekoncentrace moci)
 • Křeček Stanislav, JUDr., zástupce veřejného ochránce práv (PPP 2014 – kulatý stůl Boj o pracovní dobu)
 • Kuklík Jan, prof. JUDr., DrSc., děkan Právnické fakulty UK v Praze (PPP 2014 – kulatý stůl Boj o pracovní dobu; PPP 2015 – kulatý stůl Aktuální problémy práva rodiny; PPP 2016 – kulatý stůl Etika a právo v exekucích; PPP 2017 – kulatý stůl Volební právo, kulatý stůl Etika právnického stavu; PPJ 2018 - kulatý stůl Ochrana osobních údajů (GDPR); PPP 2018 – kulatý stůl Etika právnického stavu)
 • Lichovník Tomáš, JUDr., prezident Soudcovské unie ČR (PPP 2012 – Právnický klub: Právnický stav; PPP 2013 – Právnický salon: Právo jako literatura)
 • Marksová Michaela, Mgr., ministryně práce a sociálních věcí ČR (PPP 2016 – sympozium Rodina v českém právu; PPJ 2017 – workshop Právní problémy dnešní rodiny)
 • Marvanová Kordová Hana, JUDr., radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení (PPP 2019 – Právnický salon Právo jako nástroj společenského míru)
 • Nacher Patrik, Ing., předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PPJ 2018 - sympozium Spotřebitelské spory a jejich řešení)
 • Němcová Jaroslava, Ing., MBA, ministryně práce a sociálních věcí ČR (PPJ 2018 - workshop Právní konflikt v rodině)
 • Pecina Martin, Ing., místopředseda vlády a ministr vnitra ČR (PPP 2013 – konference Bezpečnost a zahraniční politika)
 • Plášil Vladimír, JUDr., prezident Exekutorské komory ČR (PPP 2018 – sympozium Aktuální právní problémy exekucí)
 • Pokorná Jermanová Jaroslava, Ing., hejtmanka Středočeského kraje (PPJ 2017 – sympozium Odpovědnost za škodu /1. středočeský právnický den/; PPJ 2018 – workshop Odpovědnost za škodu /2. středočeský právnický den/; PPJ 2019 – sympozium Insolvence (zejména řešení úpadku oddlužením) /3. středočeský právnický den/)
 • Postránecký Josef, RNDr., CSc., náměstek ministra vnitra ČR (PPP 2017 - konference Budoucnost veřejné správy v ČR)
 • Soukup Zdeněk, PhDr., poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PPJ 2017 – konference Ústava psaná a faktická)
 • Sváček Jan, JUDr., předseda Městského soudu v Praze (PPP 2012 – workshop Vývoj, stav a perspektivy pražské justice)
 • Šámal František, Ing., předseda Českého svazu pivovarů a sladoven (PPP 2015 – kulatý stůl Právo, pivovarství a sladařství)
 • Šámal Pavel, prof., JUDr., Ph.D., předseda Nejvyššího soudu ČR (PPJ 2018 - sympozium Podmíněné propuštění jako cesta do života; PPP 2018 – sympozium Trestní právo a trestní politika)
 • Šimáčková Kateřina, JUDr., Ph.D., soudkyně Ústavního soudu ČR (PPJ 2017 – workshop Právní problémy dnešní rodiny)
 • Škromach Zdeněk, Ing., místopředseda Senátu Parlamentu ČR (PPP 2014 – kulatý stůl Dopady rekodifikace na myslivost; PPP 2015 – kulatý stůl Právní otázky myslivosti)
 • Tejc Jeroným, JUDr., předseda ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PPP 2015 – konference Ochrana slabší strany v českém právu, Právnický klub: Svoboda a její meze; PPP 2016 – Právnický klub: Svoboda člověka a její hranice; PPP 2016 – Právnický klub: Právo a retroaktivita v myšlení; PPJ 2017 – Právnický klub: Principy moderního demokratického právního státu, seminář Právní problematika hromadných žalob)
 • Tošovský Vladimír, Ing., předseda představenstva ČEPS, a. s. (PPP 2014 – kulatý stůl Veřejné zakázky /úskalí právní regulace/)
 • Valachová Kateřina, Mgr., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR (PPP 2016 – sympozium Aktuální právní otázky českého školství)
 • Válková Helena, prof. JUDr., CSc., ministryně spravedlnosti ČR (PPP 2014 – konference Dvojí právo (nový dualismus práva)
 • Varvařovský Pavel, JUDr., veřejný ochránce práv (PPP 2012 – kulatý stůl Aktuální právní problémy sociální politiky; PPP 2013 – kulatý stůl Právní projekce generačních problémů)
 • Vávra Libor, JUDr., předseda Městského soudu v Praze (PPP 2014 – kulatý stůl Jsou nutné další změny v exekucích?; PPP 2015 – kulatý stůl Cesta k modernímu pojetí exekucí, sympozium Princip teritoriality v exekučním řízení; PPP 2017 – kulatý stůl Prohibice)
 • Vondruška Rostislav, Ing., generální ředitel CzechTourism (PPP 2012 – kulatý stůl Právo a cestování; PPP 2014 – kulatý stůl Cestovní ruch ve světle nové úpravy)
 • Výborný Marek, Mgr., předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PPJ 2018 - sympozium Současné problémy exekucí a insolvencí ve světle oddlužovací novely; PPP 2018 – sympozium Aktuální právní problémy exekucí; PPJ 2019 – sympozium Exekuce v Česku – včera, dnes a zítra)
 • Vychopeň Martin, JUDr., předseda České advokátní komory (PPP 2014 – konference Soudní a mimosoudní projednávání sporů; PPP 2015 – workshop Aktuální problémy civilního procesu, kulatý stůl Limity dozoru státního zastupitelství; PPP 2016 – kulatý stůl Aktuální otázky znaleckého práva, sympozium Aktuální otázky civilního procesu)
 • Zažímalová Eva, prof. RNDr., CSc., předsedkyně Akademie věd ČR (PPP 2019 – konference Budoucnost civilního procesu)
 • Zemanová Daniela, Mgr., prezidentka Soudcovské unie ČR (PPP 2015 – konference Aktuální problémy insolventního práva, Právnický salon: Právo, kvóty, diskriminace; PPP 2016 – kulatý stůl Budoucnost právnického stavu, Právnický salon: Perspektivy lidských práv; PPP 2018 – kulatý stůl Etika právnického stavu; PPP 2019 – kulatý stůl Prostupnost právnického stavu)
 • Zima Tomáš, prof. MUDr., DrSc., rektor Univerzity Karlovy (PPP 2016 – konference Ústava de iure a de facto)