Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Hlavní stránka > Konferenční projekt > Osobní záštity

Osobní záštity

Nositelé záštit:

Stálá konference českého práva, její projekty Pražské právnické jaro (I. ročník 2017) a Pražský právnický podzim (I. ročník 2012) i jednotlivé akce těchto projektů získaly v průběhu své existence podporu významných osobností veřejného politického a právnického života.

Dosavadní nositelé generální záštity projektů:

 • Babiš Andrej, Ing., místopředseda vlády a ministr financí ČR (Pražský právnický podzim 2014, 2015, 2016; Pražské právnické jaro 2017)
 • Blažek Pavel, JUDr., ministr spravedlnosti ČR (Pražský právnický podzim 2013)
 • Hudeček Tomáš, RNDr., primátor hl. m. Prahy (Pražský právnický podzim 2013, 2014)
 • Krnáčová Adriana, Mgr., primátorka hl. m. Prahy (Pražský právnický podzim 2015, 2016, 2017, Pražské právnické jaro 2017)
 • Manhart Lukáš, Mgr., radní hl. m. Prahy (Pražský právnický podzim 2013, 2014)
 • Rychetský Pavel, JUDr., předseda Ústavního soudu ČR (Pražský právnický podzim 2014, 2015, 2016, 2017; Pražské právnické jaro 2017)
 • Zima Tomáš, prof. MUDr., DrSc., rektor Univerzity Karlovy (Pražský právnický podzim 2016, 2017, Pražské právnické jaro 2017)

Dosavadní nositelé osobní záštity jednotlivých akcí:

 • Antl Miroslav, JUDr., předseda ústavněprávního výboru Senátu Parlamentu ČR (PPP 2015 – konference Ochrana slabší strany v českém právu)
 • Blažek Pavel, JUDr., ministr spravedlnosti ČR (PPP 2012 – konference Vymahatelnost práva v ČR)
 • Dohnal Petr, plk., Mgr., generální ředitel Vězeňské služby ČR (PPP 2013 – konference Současnost a perspektivy českého vězeňství)
 • Drápal Ljubomír, JUDr., předseda Krajského soudu v Praze kraje (PPJ 2017 – sympozium Odpovědnost za škodu /1. středočeský právnický den/)
 • Fiala Roman, JUDr., místopředseda Nejvyššího soudu ČR (PPP 2014 – konference Soudní a mimosoudní projednávání sporů; PPP 2015 – workshop Aktuální otázky rozhodčího řízení; PPP 2016 – konference Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc, sympozium Aktuální otázky civilního procesu)
 • Fučíková Pavla, Mgr., prezidentka Exekutorské komory ČR (PPP 2015 – konference Exekuce jako strategie zodpovědného vymáhání; PPP 2016 – kulatý stůl Etika a právo v exekucích)
 • Gerloch Aleš, prof. JUDr., CSc., děkan Právnické fakulty UK v Praze (PPP 2013 – kulatý stůl Právní projekce generačních problémů)
 • Hašek Michal, JUDr., předseda Asociace krajů ČR (PPP 2015 – konference Starostové a hejtmani mezi paragrafy)
 • Hornochová Simona, Ing., náměstkyně ministra financí ČR (PPP 2015 – kulatý stůl Právní aspekty elektronické evidence tržeb)
 • Chmel Jiří, Ing, místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty (PPP 2014 – kulatý stůl Dopady rekodifikace na myslivost; PPP 2015 – kulatý stůl Právní otázky myslivosti)
 • Chovanec Milan, ministr vnitra ČR (PPP 2015 – konference Starostové a hejtmani mezi paragrafy)
 • Chvojka Jan, JUDr., ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ČR (PPJ 2017 – konference Oddlužení fyzických osob)
 • Kantůrková Libuše, JUDr., předsedkyně Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců (PPP 2015 – kulatý stůl Aktuální problémy práva rodiny; PPP 2016 – sympozium Rodina v českém právu)
 • Karfíková Marie, prof. JUDr., CSc., předsedkyně Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (PPP 2016 – konference Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc)
 • Krnáčová Adriana, Mgr., primátorka hl. m. Prahy (PPP 2015 – Právnický salon: Právo, kvóty, diskriminace; PPP 2016 – Právnický salon: Perspektivy lidských práv; PPP 2017 – Právnický salon: Právo a rovnost)
 • Křeček Stanislav, JUDr., zástupce veřejného ochránce práv (PPP 2014 – kulatý stůl Boj o pracovní dobu)
 • Kuklík Jan, prof. JUDr., DrSc., děkan Právnické fakulty UK v Praze (PPP 2014 – kulatý stůl Boj o pracovní dobu; PPP 2015 – kulatý stůl Aktuální problémy práva rodiny; PPP 2016 – kulatý stůl Etika a právo v exekucích; PPP 2017 – kulatý stůl Volební právo, kulatý stůl Etika právnického stavu)
 • Lichovník Tomáš, JUDr., prezident Soudcovské unie ČR (PPP 2012 – Právnický klub: Právnický stav; PPP 2013 – Právnický salon: Právo jako literatura)
 • Marksová Michaela, Mgr., ministryně práce a sociálních věcí ČR (PPP 2016 – sympozium Rodina v českém právu; PPJ 2017 – workshop Právní problémy dnešní rodiny)
 • Pecina Martin, Ing., místopředseda vlády a ministr vnitra ČR (PPP 2013 – konference Bezpečnost a zahraniční politika)
 • Pokorná Jermanová Jaroslava, Ing., hejtmanka Středočeského kraje (PPJ 2017 – sympozium Odpovědnost za škodu /1. středočeský právnický den/)
 • Postránecký Josef, RNDr., CSc., náměstek ministra vnitra ČR (PPP 2017 – konference Budoucnost veřejné správy v ČR)
 • Soukup Zdeněk, PhDr., poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PPJ 2017 – konference Ústava psaná a faktická)
 • Sváček Jan, JUDr., předseda Městského soudu v Praze (PPP 2012 – workshop Vývoj, stav a perspektivy pražské justice)
 • Šámal František, Ing., předseda Českého svazu pivovarů a sladoven (PPP 2015 – kulatý stůl Právo, pivovarství a sladařství)
 • Šimáčková Kateřina, JUDr., Ph.D., soudkyně Ústavního soudu ČR (PPJ 2017 – workshop Právní problémy dnešní rodiny)
 • Škromach Zdeněk, Ing., místopředseda Senátu Parlamentu ČR (PPP 2014 – kulatý stůl Dopady rekodifikace na myslivost; PPP 2015 – kulatý stůl Právní otázky myslivosti)
 • Tejc Jeroným, JUDr., předseda ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PPP 2015 – konference Ochrana slabší strany v českém právu, Právnický klub: Svoboda a její meze; PPP 2016 – Právnický klub: Svoboda člověka a její hranice; PPP 2016 – Právnický klub: Právo a retroaktivita v myšlení; PPJ 2017 – Právnický klub: Principy moderního demokratického právního státu, workshop Hromadné žaloby)
 • Tošovský Vladimír, Ing., předseda představenstva ČEPS, a. s. (PPP 2014 – kulatý stůl Veřejné zakázky /úskalí právní regulace/)
 • Valachová Kateřina, Mgr., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR (PPP 2016 – sympozium Aktuální právní otázky českého školství)
 • Válková Helena, prof. JUDr., CSc., ministryně spravedlnosti ČR (PPP 2014 – konference Dvojí právo (nový dualismus práva)
 • Varvařovský Pavel, JUDr., veřejný ochránce práv (PPP 2012 – kulatý stůl Aktuální právní problémy sociální politiky; PPP 2013 – kulatý stůl Právní projekce generačních problémů)
 • Vávra Libor, JUDr., předseda Městského soudu v Praze (PPP 2014 – kulatý stůl Jsou nutné další změny v exekucích?; PPP 2015 – kulatý stůl Cesta k modernímu pojetí exekucí, sympozium Princip teritoriality v exekučním řízení)
 • Vondruška Rostislav, Ing., generální ředitel CzechTourism (PPP 2012 – kulatý stůl Právo a cestování; PPP 2014 – kulatý stůl Cestovní ruch ve světle nové úpravy)
 • Vychopeň Martin, JUDr., předseda České advokátní komory (PPP 2014 – konference Soudní a mimosoudní projednávání sporů; PPP 2015 – workshop Aktuální problémy civilního procesu, kulatý stůl Limity dozoru státního zastupitelství; PPP 2016 – kulatý stůl Aktuální otázky znaleckého práva, sympozium Aktuální otázky civilního procesu)
 • Zemanová Daniela, Mgr., prezidentka Soudcovské unie ČR (PPP 2015 – konference Aktuální problémy insolventního práva, Právnický salon: Právo, kvóty, diskriminace; PPP 2016 – kulatý stůl Budoucnost právnického stavu, Právnický salon: Perspektivy lidských práv)
 • Zima Tomáš, prof. MUDr., DrSc., rektor Univerzity Karlovy (PPP 2016 – konference Ústava de iure a de facto)