Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Hlavní stránka > Nakladatelství > Historie

Historie

Jako nakladatelství vstupuje Stálá konference českého práva, která vznikla počátkem roku 2017, samozřejmě teprve do první etapy vlastní nakladatelské činnosti. Zároveň však odborníci, kteří jsou kolem společnosti sdruženi, mají bohaté zkušenosti z předchozí práce.

 

Zakladatel Stálé konference českého práva a jednatel společnosti JUDr. Karel Havlíček řídil od počátku 90. let nejprve nakladatelství Lunarion, v. o. s., které vydalo desítky titulů odborné a beletristické literatury a zahájilo též spolupráci s významným rakouským vydavatelstvím Norberta Oraca, pro než v Československu a posléze v České republice zajišťovalo několik odborných právnických periodik. Od roku 1994 se JUDr. Karel Havlíček stal jednatelem a spoluvlastníkem Nakladatelství Orac Praha, jež působilo na zdejším trhu v druhé polovině 90. let jako největší producent právnické periodické literatury a výrazně se též podílelo na trhu odborných neperiodických právnických publikací. V roce 1999 se novým partnerem stalo jedno z největších světových právnických nakladatelství LexisNexis, které odkoupilo obchodní podíl původních vlastníků a začalo působit v České republice samostatně – opět v čele s JUDr. Karlem Havlíčkem. Další etapu nastoupil šéf společnosti v roce 2005, kdy vytvořil nový vlastní nakladatelský projekt Havlíček Brain Team (HBT). Rozsáhlou právnickou produkci periodických i neperiodických titulů od tohoto nakladatelství převzal v roce 2015 jeden z leaderů tuzemské nakladatelské scény – akciová společnost Wolters Kluwer, s nímž skupina Havlíček Brain Team nadále na publikaci právnických časopisů a knih spolupracuje; v oblasti právnické literatury se samostatná činnost nakladatelství Havlíček Brain Team a Stálé konference českého práva nyní omezuje na publikaci výstupů z projektů Pražského právnického jara a Pražského právnického podzimu.

 

Manažerka projektů Stálé konference českého práva JUDr. Blanka Havlíčková vedla po dvacet let vlastní malé exkluzivní nakladatelství Nuga, které se soustřeďovalo na neprávnickou, zejména populárně naučnou, odbornou i beletristickou literaturu.

 

Rámcový přehled neperiodických publikací

V dosavadním průběhu činnosti se členové týmu dnešní Stálé konference českého práva podíleli nakladatelsky a vydavatelsky v nakladatelstvích NUGA, Lunarion, Orac, LexisNexis a Havlíček Brain Team mimo jiné na těchto titulech:

 • Adamová, K.: Světla a stíny středověkého práva (HBT)
 • Adamová, K. a kol.: Dějiny českého soudnictví do roku 1938 (Orac, LexisNexis)
 • Adamová, K.: Právnická moudra a pořekadla (HBT)
 • Adamová, K.: Úsvit moderního konstitucionalismu (HBT)
 • Andráš, P., Diner, V., Tulisová, I., Vojtková, H.: Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek (Ekomonitor, HBT)
 • Andreska, J.: Lesk a sláva českého rybářství (NUGA)
 • Bakeš, M., Huleš, J.: Než podáte daňové přiznání (NUGA)
 • Balzer, J., Pavlík, P.: Právo pro maturitní a pomaturitní studium (Orac)
 • Basařová, G., Hlaváček, I.: České pivo, 1., 2. vydání (NUGA)
 • Basařová, G., Hlaváček, I., Basař, P., Hlaváček, J.: České pivo, 3. vydání (HBT)
 • Basařová, G. a kol.: Sladařství (HBT)
 • Bělohlávek, A. J., Kovářová, D.: Aktuální otázky rozhodčího řízení (HBT)
 • Bělohlávek, A. J., Kovářová, D., Havlíček, K.: Rozhodčí řízení v teorii a  aplikační praxi (HBT)
 • Císařová, D., Sovová, O. a kol.: Trestní právo a zdravotnictví, 1. a 2. vydání (Orac, LexisNexis)
 • Čapek, J.: Právnický slovník evropské ochrany lidských práv (Orac)
 • Čechura, Vl.: Myslivecká stráž (Orac)
 • Čechura, Vl. a kol.: Myslivost a právo (Orac)
 • Dousek, J. st., Dousek, J. ml.: Pes v zrcadle předpisů (Orac)
 • Faldyna, F., Hušek, J.: Slovník obchodní judikatury (Orac, LexisNexis)
 • Guoth, J.: Nad kapitálovým trhem (Orac)
 • Haškovcová, H.: Fenomén stáří (HBT)
 • Havlíček, K., Hemelík, T.: Nad veřejným zdravotním pojištěním (Orac)
 • Havlíček, K.: Hospoda U taláru (HBT)
 • Hemelík, T.: Rybářství a právo (Orac)
 • Herczeg, J.: Meze svobody projevu (Orac)
 • Houba, R., Zemen, J., Bartáková, V.: Rukověť zubního lékaře – pacient se zdravotním rizikem, 1., 2. vydání (HBT)
 • Janalík, F.: Když lovce miluje Diana (NUGA)
 • Jahodář, L.: Léčivé rostliny v současné medicíně (HBT)
 • Jirsa, J.: Stručný soudní průvodce (1., 2. vydání) (HBT)
 • Jirsa, J. a kol.: Občanské soudní řízení – soudcovský komentář (Havlíček, K., ed.), 1. vydání (HBT), 2. vydání (HBT, Wolters Kluwer)
 • Jirsa, J.: Novinky v civilním řízení soudním (Orac)
 • Jirsa, J., Vávra, L., Janek, K., Meduna, P.: Klíč k soudní síni (LexisNexis)
 • Jirsa, J.: Slovník soudního slangu (HBT)
 • Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J.: Pozemky a právo (Orac)
 • Karfíková, M., Přikryl, Vl., Čechová, J.: Základy pojišťovacího práva (Orac)
 • Kindl, Vl., Skřejpek, M. a kol.: Právnický stav a právnické profese v minulosti (HBT, Wolters Kluwer)
 • Kindlová, Z.: 433 otázek a odpovědí k zákoníku práce (Orac, LexisNexis)
 • Kodl, O. a kol.: Radiační ochrana při zubních radiodiagnostických vyšetřeních (HBT)
 • Koldinská, K., Marková, H.: Sociální pomoc a právo (Orac)
 • Kolektiv: Bankovky a mince České národní banky 1993–1994 (NUGA)
 • Kolektiv: Das tschechoslowakische Recht fur auslandische Unternehmer (NUGA)
 • Kolektiv: Duše plné slov (ed. Kovářová, D.) (HBT)
 • Kolektiv: Money in the Czech lands efore 1919 (NUGA)
 • Kolektiv: Daně z příjmů v podnikatelské praxi (Orac, LexisNexis)
 • Kolektiv: Daň z příjmů (411 otázek a odpovědí) (Orac, LexisNexis)
 • Kolektiv: Daňový receptář (LexisNexis)
 • Kolektiv: Diritto romano e attualita (HBT)
 • Kolektiv: Kočkování (ed. Kovářová, D.) HBT
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Právo a cestovní ruch (ed. Havlíček, K.) (HBT)
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Právo a cestovní ruch II. (ed. Havlíček, K.) (HBT)
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Právo a energetika (elektrická energie) (ed. Havlíček, K.) (HBT)
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Právo a energetika (energetická zařízení a pozemky) (ed. Havlíček, K.) (HBT)
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Odpovědnost za újmu na zdraví (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Trestní odpovědnost ve zdravotnictví (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Správní judikatura ve zdravotnictví (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Posudkové lékařství (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Odpovědnost soudního exekutora za škodu (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Exekuční titul (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Odměna exekutora a náhrada nákladů (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Způsoby realizace exekuce (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
 • Kolektiv: Kompendium judikatury – Exekuční proces (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
 • Kolektiv: Kriminalizace jako fenomén dnešní společnosti (ed. Havlíček, K.) (HBT)
 • Kolektiv: Přísliby a hrozby civilních rekodifikací (ed. Havlíček, K.) (HBT)
 • Kolektiv: Ochrana slabší strany v českém právu (ed. Havlíček, K.) (HBT)
 • Kolektiv: Vymahatelnost práva v České republice (ed. Havlíček, K.) (HBT)
 • Kolektiv: Přiměřenost právní regulace (ed. Havlíček, K.) (HBT)
 • Kolektiv: Pohádky z čarovné jeskyně (ed. Havlíček, K.) (Lunarion)
 • Kolektiv: Moderní exekuce – cesta zodpovědného vymáhání (ed. Havlíček, K.) (HBT)
 • Kolektiv: Nad daňovým přiznáním za rok 1996 (Orac)
 • Kolektiv: Nad daňovým přiznáním k daním z příjmů za rok 1997 (Orac)
 • Kolektiv: Nejvyšší soud České republiky (Orac)
 • Kolektiv: Novinky na našich silnicích (Orac, LexisNexis)
 • Kolektiv: Peníze v českých zemích do roku 1919 (NUGA)
 • Kolektiv: Plzeňský literární almanach (HBT)
 • Kolektiv: Právnická fakulta Univerzity Karlovy (HBT)
 • Kolektiv: Římské právo a kodifikace (eds. Horák, Z., Skřejpek, M.) (HBT)
 • Kolektiv: Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví (HBT)
 • Koťová, M.: Atlas ortodontických anomálií (HBT)
 • Kotoučová, J., Raban, P.: Konkurs a vyrovnání (Orac)
 • Kovářová, D. a kol.: Odměna advokáta (komentář) (ed. Havlíček, K.) (HBT)
 • Klapal, J., Kouba I.: Ve znamení jistoty (NUGA)
 • Kočí, Vl.: Posuzování životního cyklu (Ekomonitor, HBT)
 • Křepelka, F.: Evropské zdravotnické právo (Orac, LexisNexis)
 • Kudláček, R.: Odborná literatura a informace ve farmacii (Orac, LexisNexis)
 • Kuklík, J., Petráš, R.: Nadnárodní integrace v Evropě (HBT)
 • Kuklík, J., Skřejpková, P.: Kořeny a inspirace velkých kodifikací (HBT)
 • Kuraš, M. a kol.: Odpadové hospodářství (Ekomonitor, HBT)
 • Kutina, Z.: Vademekum pojišťovacího makléře (HBT)
 • Lochmanová, L.: Práva na označení (Orac)
 • Máca, L.: Daň z příjmů (komplexní metodická pomůcka) (Orac)
 • Madar, Z.: Slovník definic v českém právu (Orac)
 • Mach, J. a kol.: Zdravotnictví a právo (komentované předpisy) (Orac, LexisNexis)
 • Machová, J.: Právo ve včelařství (Orac, LexisNexis)
 • Malá, H.: Stráž přírody (Orac)
 • Malinová, H.: Smlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení v praxi (Orac)
 • Malý, K.: České právo v minulosti (NUGA, Orac)
 • Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů (Orac)
 • Matějů, V. a kol.: Kompendium sanačních technologií (Ekomonitor, HBT)
 • Merglová, Vl., Ivančaková, R.: Vývojové a získané poruchy zubů a tvrdých tkání (HBT)
 • Merglová, Vl., Ivančaková, R.: Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku (HBT)
 • Mestre, J.: Francouzské obchodní právo (Orac)
 • Michler, P.: Silniční daň v praxi (Orac)
 • Miřejovský, L.: Dopisy z XX. století (NUGA)
 • Mužík, J.: První perličky slepé bohyně (HBT)
 • Otáhal, J.: Podnikatelské minimum pro vinohradníky a vinaře, 1. a 2. vydání (Orac)
 • Paichl, P.: Dějiny zubní medicíny (NUGA)
 • Pauly, J.: Komentář k zákonu o cenných papírech (Orac)
 • Pechová, J.: Pohádky na draka (NUGA)
 • Pelikánová, I.: Veřejná obchodní společnost (Orac, LexisNexis)
 • Petr, B., Rameš, V., Petr, J.: Schwarzenberské lovecké bratrstvo (HBT)
 • Plíva, St. a kol.: Změny v obchodním právu (Orac)
 • Poupě, J.: Právo v rybářské praxi (Orac)
 • Poupě, J.: Rybářská stráž (Orac, LexisNexis)
 • Přikryl, Vl., Čechová, J.: Zákon o pojišťovnictví s komentářem (Orac)
 • Radvan, M.: Zdanění nemovitostí v Evropě (LexisNexis)
 • Rašovská, I.: Jak být úspěšný v exekuci (Orac)
 • Repík, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo (Orac)
 • Rusek, V., Smečka, Vl.: České lékárny (NUGA)
 • Ryba, J. a kol.: Nad sociálním zabezpečením (Orac)
 • Ryba, J. a kol.: Zákon o důchodovém pojištění a předpisy související (Orac)
 • Ryba, J., Součková, M.: Správní soudnictví v České republice (Orac, LexisNexis)
 • Seltenreich, R.: Případy amerického soudce (Orac, LexisNexis)
 • Setikovský, J., Liška, V.: Sto dvacet pět let ČKD (NUGA)
 • Sklenář, Z., Ščigel, Vl.: Magistraliter receptura ve stomatologii, 1., 2. vydání (HBT)
 • Skřejpek, M.: Texty ke studiu římského práva (Orac)
 • Skřejpek, M.: Prameny římského práva – Fontes iuris Romani (Orac, LexisNexis)
 • Skřejpek, M.: Poodkryté tváře římského práva (HBT)
 • Skřejpek, M., Bělovský, P., Falada, D.: Případy římského senátora (Orac)
 • Skřejpek, M., Bělovský, P., Falada, D.: Případy římského praetora, 1., 2., 3. vydání (LexisNexis)
 • Skřejpek, M. a kol.: Dějiny právnického stavu a právnických profesí (HBT)
 • Skřejpková, P., Soukup, L.: Nedemokratické právní systémy (HBT)
 • Slezák, R., Ryška, A: Kouření a dutina ústní (HBT)
 • Slováková, Z.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis)
 • Sluka, T.: Profesionální sportovec (HBT)
 • Slušný, J.: Světové dějiny policie (starověk) (Orac)
 • Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií (HBT)
 • Sokol, T.: Tisk a právo (Orac)
 • Solnař, Vl., Fenyk, J., Císařová, D.: Základy trestní odpovědnosti (podstatně přepracované a doplněné vydání) (Orac)
 • Sovová, O.: Anglicko-čeký právnický slovníček (Orac)
 • Spurná, J., Dousek, J.: Zájmové chovy a ochrana zvířat (Orac)
 • Starý, M. a kol.: Dějiny daní a poplatků (HBT)
 • Surga, L., Pekárek, J.: České bankovky a mince 1993–1998 (NUGA)
 • Ščigel, Vl.: Repetitorium klinické farmakologie pro praxi zubního lékaře. 1, 2. vydání (HBT)
 • Škampa, J.: Nad daní z přidané hodnoty (Orac)
 • Škampa, J., Bárta, J. a kol.: Daň z přidané hodnoty (systém, komentář, srovnání, judikáty) (Orac)
 • Šnédar, L.: Stručný průvodce zaměstnavatele (Orac, LexisNexis)
 • Šprongl, J., Vebr, J.: Případy mysliveckého hospodáře (LexisNexis)
 • Štangová, V., Zachariáš, J.: Nad pracovněprávními vztahy (Orac)
 • Štruplová,  E., Kohout, A.: Živnostenský zákon a předpisy související (Orac)
 • Švejcar, J. a kol.: Péče o dítě, doplněné, rozšířené a aktualizované vydání (NUGA), nové přepracované vydání (HBT)
 • Teryngel, J.: Jak získat zbrojní průkaz (Orac)
 • Teryngel, J.: Nad trestní odpovědností podnikatele (Orac)
 • Teryngel, J., Kreml, A.: Zákon o zbraních a střelivu s komentářem (Orac)
 • Vantuch, P.: Obviněný podnikatel (Orac)
 • Vantuch, P.: Podezřelý podnikatel (Orac)
 • Vávra, R.: Exekuce (HBT)
 • Vymětal, J. a kol.: Odborná literatura a informace v chemii (Orac, LexisNexis)
 • Vymětal, J., Diačiková, A., Váchová, M. – Informační a znalostní management v praxi (Orac, LexisNexis)
 • Vymětal, J., Váchová, M.: Úvod do studia odborné literatury (Orac, LexisNexis)
 • Winter, F.: Reklama a právo (Orac)
 • Zápotocký, Vl.: Úsměvy českých filharmoniků (NUGA)
 • Zemen, J.: Rukověť zubního lékaře – temporomandibulární poruchy v praxi (HBT)
 • Žáček, J.: Soudničky zašlých časů (HBT)
 • Žáček, J.: Staroměstský orloj (HBT)
 • Žáček, J.: Zahrady u Pražského hradu (HBT)